تاریخ برگزاری المپیاد جهانی مهارت 2024 لیون اعلام شد!

چهل و هفتمین رقابت Worldskills بین 10 تا 15 سمپتامبر 2024 ( شهریور 1403 ) برگزار خواهد شد. المپیاد مهارت جهانی 2024 لیون با توجه به تعویق 46 امین رقابت Worldskills شانگهای چین، به دلیل همه گیری کوید 19، بین 10 تا 15 سپتامبر 2024 برگزار خواهد شد. فرانسه که میزبان 47 امین دوره المپیاد…

تاریخ های تائید شده برای المپیاد جهانی مهارت شانگهای چین 2022

چهل و ششمین دوره از worldskills که پیش تر به تعویق افتاده بود در روزهای 12م تا 17م ماه اکتبر سال 2022 ( مهر ماه سال 1401) برگزار خواهد شد. چهل و ششمین دوره از المپیاد جهانی مهارت که برای تاریخ 21م ماه سپتامبر سال 2021 برنامه ریزی شده بود، به علت همه گیری ویروس…